Kurumdan yapılan açıklamaya göre alınacak tohumluk çeşitler şunlardır:
 

“Tohumluk Materyali Arpada: Athenais, Galopsida, Morfo, Beşparmak; Tohumluk Materyali Buğday: Perre, Gori; 

Yumuşak Buğday: Ceyhan 99, Cumhuriyet 75, Ziyabey, Cendere”

Açıklamada, çiftçilerin Tarım Dairesinin ilgili kaza ve dairelerine başvuruda bulunması gerektiği kaydedildi.