Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleşen imza töreni ile resmen kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kurucu üyesi olduğu Birliğin imza törenine Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol da katıldı.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü’de kentinde önceki yıllarda düzenlenen ve ‘2020-2025 Türk Konseyi Stratejisi’ ve ‘Türk Dünyası Vizyonu-2040’ konularının ele alındığı zirvede,  taraflar, üye ve gözlemci devletler arasında gelecekteki işbirliği için uzun vadeli bir yol haritası oluşturulması yönünde görüş birliğine varılmış, bu çerçevede Ombudsman veya üye Devletlerin ilgili kurumları arasında iletişim, işbirliği, koordinasyon, bilgi ve deneyim paylaşımını geliştirmek amacıyla siyasi işbirliği altında bir Ombudsmanlar Birliği kurma fikri ‘Türk Konseyi Stratejisi 2020-2025’ metninde yer almıştır. 

İlgili ülkeler ile İstanbul’da gerçekleşen istişare toplantısı neticesinde başlayan süreç, Kamu Denetçiliği Kurumunun ev sahipliğinde Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği kurulması ile sonuçlanmıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye, Kırgızıstan, Kazakistan, Azerbaycan ve Özbekistan ile birlikte kurucu üye sıfatıyla imza töreninde yer almıştır. 

 İmza töreninde bir konuşmada yapan Varol, Birliğin Ombudsmanlık ve İnsan Hakları Kurumlarının bilinirliğinin artırılması ve geliştirilmesi, Üyeler arasında işbirliği ve ilişkilerin pekiştirilmesi Üyeler arası bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımının artırılması yönünde katkıda bulunacağına inancını ifade etti.

 1996 yılında kurulan Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)  Dairesinin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güven duyulan devlet kurumlarından biri olduğunu, altını çizen Varol, Birliğin, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerekse birliğe üye olan Türk dili konuşan üye ülkelerin Ombudsmanlık ve İnsan Hakları Kurumlarına özellikle hukukun üstünlüğü ve daha birçok alanda katkı koyacağına inancını belirtmiştir. 

Varol, ambargolar yüzünden dışlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için, böylesi bir Birliğin kurucu üyesi olmasının  önemini de ayrıca vurgulamış ve bu fırsatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği için Anavatan Türkiye’ye teşekkür etmiştir.

İmza törenine AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katılmıştır.