Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan GSYH verilerini değerlendirdi.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2023 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel yüzde 3,8 büyürken, mevsimsel düzeltilmiş GSYH büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 olduğunu belirtti.

Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarete rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerinin telafi edilmeye çalışıldığı yılın ikinci çeyreğinde ekonominin güçlü büyüme performansına devam ettiğini vurgulayan Şimşek,  "Küresel aktivitedeki zayıflamayla reel ihracatta düşüş devam ederken; güçlü iç talebe bağlı olarak ithalat artışını sürdürmüştür. Böylece net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır. Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır." dedi.

"EKONOMİMİZİN DIŞ ŞOKLARA KARŞI KIRILGANLIĞINI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hedeflerinin büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olması olduğunu ifade eden Şimşek, "İç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirliğin artırılacağını kaydeden Şimşek, öngörülebilirliğin, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşıdığını vurguladı.

"GEREKEN ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şimşek, "Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir." dedi.