“Kamu sağlık Çalışanlarının Nakil İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslar Tüzüğü” Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının 78. Md. 3. Fıkrası gereğince 2017 yılında Savcılığın olumlu görüşü alınarak hazırlanıp Bakanlar Kurulunun onayı ile hayata geçirilmiştir. Ancak ani bir kararla Sağlık Bakanı Sn. Hakan Dinçyürek başka bir “Savcılık görüşünü” gerekçe göstererek oluşumunda sendikaların da yer aldığı Nakil Kurulunu devre dışı bırakmak için değişiklik önerisi hazırlamıştır.

Sn. Hakan Dinçyürek Sağlık Bakanı olduğu günden beri kamu yararını gözetmeden yandaşlarını memnun etme adına Nakil Tüzüğüne aykırı bir şekilde haksız ve adaletsiz görevlendirmelere imza atmıştır. Kamu Sağlık çalışanlarının nakillerinin Nakil Tüzüğünde yer alan kriterlere uygun yapılması yönünde yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmaması üzerine adaletsizce yapılan görevlendirme ve nakillerin iptal edilmesi talebiyle dava açtık.

Sn. Dinçyürek, çalışanların temsilcileri sendikaların da yer aldığı Nakil Kurulunda, demokratik katılımcılık anlayışı ile somut kriterlere bağlı olarak adil ve şeffaf bir şekilde nakillerin yapılmasını hazmedememiştir. Sendikaları, partizanlığın ve kayırmacılığın önünde engel olarak gördüğü için dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışmaktadır.

Nakil Kurulunu iptal ederek sendikaların çalışanlar adına söz söyleme hakkının gasbedilmesine sessiz kalmayacağımızı, bu konuda her türlü hukuksal mücadeleyi vereceğimizi belirtir, bu tüzük değişikliğine onay verecek olan sendikaları, çalışanların ve tarihin yargılayacağını da vurgularız.

Editör: Aynur DIRAĞAN