Ulusal Birlik Partisi’nin İsias davası ile ilgili Gazi Üniversitesi’nin verdiği bilirkişi raporu ve yaşanan tahliyeler ile ilgili yaptığı değerlendirme şöyle:

“Başbakan Ünal Üstel’in şahsen ve Başbakanlık adına avukatın da hazır bulunduğu dava duruşmasının sonucunda, Adıyaman Mahkemesi’nin talep ettiği Gazi Üniversitesi Bilirkişi Raporu 21 Mart 2024 tarihinde dosyaya girmiştir.
Bu rapor sonucunda mahkeme şirket ortaklarından Efe Bozkurt ve fenni sorumlu Halit Bağcı’nın tutuksuz olarak yargılanmasına karar vermiştir. Raporun olumlu yanları olması yanında, eksik ve hatalı yanları olduğu bir gerçektir.
Özetle ilk nazarda göze çarpacak olan en asli eksiklikler; Binanın otele dönüştürülmesinde 81 oda yapılmış fakat raporda binanın taşıyıcılık yük meselesi tartışılmamıştır. Kaçak katın yıkıma sebebiyet verip vermediği doğru şekilde tespit edilmemiştir. Belediye tarafına atfedilebilecek olası kusur konusu yeterince derinliğine inilmemiş ve tartışılmamıştır. Fenni mesul Halit Bağcı tutuklu olarak bulunmasına rağmen, kusur durumuna hiç değinilmemiştir. Sadece ruhsatın sahte olması dahi olası kast için en sarih bir maddi olgu iken, bu durum dahi gözden kaçmıştır. Bu nedenlerden dolayıdır ki alternatif bilir kişi incelemelerinin gündeme gelmesi elzem olmuştur.
Bu gerçeklikten hareketle gerek Başbakanlık, gerekse Cumhuriyet Meclisi komitesi çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu rapordan bağımsız olarak 26 Nisan tarihli dava gününe kadar bazı çalışmalar hali hazırda gerçekleştirilmiştir.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığında, Ana Muhalefet başkanı, hukukçu milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi Deprem komitesi ve avukatlarımızın katıldığı bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantıda, Türkiye’de deprem uzmanı olarak bilinen Prof. Dr. Mustafa Erdek ve ekibi de katılmıştır. Bu toplantıda İsias meselesinin teknik yönleri ile ilgili uzmanların görüşleri alınarak bir rapor hazırlamaları talep edilmiştir. Bu rapora ek olarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve yine ODTÜ Akademisyenlerinden oluşan bilirkişi raporları da dosyaya sunulacaktır.
Bu raporların davanın gidişatını ciddi şekilde etkileyeceğine ve mahkemenin kafasındaki teknik sorunların lehimize çözüleceğine güvenimiz sonsuzdur. Şu bir gerçektir ki yapılacak olan çalışmada Gazi Üniversitesi raporunun eksik ve hatalı kısımlarına da temas edilecektir.
Yapılacak bu toplantıdan sonra Cumhuriyet Meclisi, “Türkiye’de Meydana Gelen Deprem İle İlgili Adli Süreci İzleme Komitesi” Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Başkan yardımcısı Ongun Talat,  Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy ile birlikte günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye’deki Şampiyon Meleklerimizin avukatları ile görüşme gerçekleştirmiştir.
Mahkemenin salt Gazi Üniversitesi bilirkişi raporuna dayanarak iki sanığın tutukluluğuna son vermesi bu kişilerin suçsuz olduğu anlamına gelmemesine rağmen, Şampiyon Meleklerimizin ve bizler için ana hedef olan “Olası Kast” ile yargılamaya devam edip  bu suç türünden tüm sanıklar yanında sorumlu olabilecek sair kişilerin de katılması en adil ve hakkaniyetli bir yargı süreci devamlılığı olacaktır.

Gelinen noktada, 26 Nisan tarihindeki duruşmaya Şampiyon Melekler adına avukatlarımızın en iyi şekilde hazırlanıp ortak davamızın  adalet mücadelesine devam edeceklerinden şüphemiz yoktur.

Şampiyon Meleklerimiz için tüm yargısal süreçler de dahil olmak üzere her platformda   yanlarında  olmaya devam edeceğiz.