"8-14 Mart 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2 numuneye rastlanmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd ait Elma Golden da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

REE Tic. Cahide Kılıç’a ait Domates de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden alınan 8 numunenin 7’si temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen  1  numuneye  rastlanmıştır. 

Halil Nizam’a ait Enginar da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir"