Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında önemli yasa tasarılarını ele aldı ve bir dizi karar aldı. İlk olarak, "Orman Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" gündeme geldi ve komite üyeleri tarafından incelendi. Tasarı, oy birliğiyle onaylandı ve Meclis Genel Kurulu'na sevk edilmek üzere ilgili mercilere iletilmek üzere karara bağlandı.

Ardından, komite üyeleri "Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nı görüştü. Yasa tasarısı üzerinde detaylı bir inceleme yapıldı ve tartışmalar gerçekleştirildi. Komite, yapılan değişiklikleri değerlendirdikten sonra tasarıyı oy birliğiyle kabul etti ve Meclis Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verildi.

Son olarak, komite "Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı"nın madde madde görüşmelerine devam etti. Bu tasarıyla ilgili olarak daha önce yapılan çalışmalar gözden geçirildi ve yeni öneriler tartışıldı. Komite, bu aşamada henüz tasarının tüm maddelerini tamamlamamış olup, önümüzdeki toplantılarda da çalışmalara devam edecektir.

Toplantıya davetli olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer de katıldı. Orman Dairesi, Tarım Bakanlığı, Personel Dairesi, İnşaat Encümeni, İnşaat Mühendisleri Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Mimar ve Mühendis Odaları, Elektrik Mühendisleri Odası, Maliye Bakanlığı, Ticaret Odası, Tarım Dairesi, Gıda Mühendisleri Odası, Tarım Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'ndan yetkililer, toplantıda görüş ve önerilerini paylaştı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin bugünkü toplantısına UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlık etti. CTP Milletvekili Filiz Besim ve UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ile Emrah Yeşilırmak da toplantıya katılan diğer üyelerdi. Komite, önemli yasa tasarılarının incelenmesi ve karara bağlanması gibi konularda çalışmalarına aktif bir şekilde devam etmektedir.