Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür
Dairesi, kültür ve sanat adına farklı kurumlarla işbirliği yaparak Kıbrıs Türk kültürü ile
sanatını ülke içinde ve dışında tanıtmak amacıyla çalışmaya devam ediyor. Bu
kapsamda Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu ile de işbirliği yapan Kültür Dairesi,
buradaki çocuklara, Kıbrıs Türk masalları ve Kıbrıs Türk müziğini tanıtıp farkındalık
yarattı.


Zaimağaoğlu, “Kültür Dairesi, ülkemiz kültür ve sanatının gelişmesine ortam
yaratmak adına çok geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyor” dedi.
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin Kıbrıs Türk kültür ve
sanatını tanıtıp, ülkemiz kültür ve sanatının gelişmesine ortam yaratmak adına farklı
kurumlarla farklı alanlarda işbirliği yaptığını ve çok geniş bir yelpazede çalışmalar
yürüttüğünü bildirdi. Farklı ses ve renklerin zenginlik olduğunu en köklü medeniyetlerin,
kültürlerin buluştuğu coğrafyalarda yeşerdiğini vurgulayan Zaimağaoğlu, ülkemizin de
coğrafik olarak birçok kültürün kesiştiği bir noktada bulunduğunu ve Kültür Dairesi
personelinin sayıca az olsa da Kıbrıs Türk kültür ve sanatının gelişmesine ortam
yaratmak amacıyla özveriyle çalıştığını bildirdi.


Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Kültür Dairesi ile
Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu işbirliğinde yürütülen çalışmalarda Kültür Dairesi
Personeli Nurperi Özgener ile Kültür Dairesi Sanatçısı Tuncay Langal görev aldı. Kültür
Dairesi’nin Ekim ayında başlattığı ve Aralık ayında tamamladığı her hafta dönüşümlü
olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilk okul çağındaki 40 çocuğun bulunduğu
Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nda Kıbrıs Türk masalları ile Kıbrıs Türk müziği
tanıtılıp farkındalık yaratıldı. Kültür Dairesi Personeli Nurperi Özgener Kıbrıs Türk
masallarından örnekler okuyup masallar ve masalları derleyen ülkemizin araştırmacı
yazarları hakkında bilgi verdiği çalışmalar kapsamında Kültür Dairesi Sanatçısı Tuncay
Langal da çocuklara Kıbrıs Türk müziğinde kullanılan geleneksel müzik aletlerini
tanıtarak Kıbrıs Türk müziklerinden dinletiler sundu.