Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 3 Milyar 979 Milyon 154 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülmesi sırasında, CTP Milletvekili Ürün Solyalı, “Polis örgütü bizler için hayati önemli ve kıymetli… Yıpranmasını değil, güçlenerek topluma hizmet sunmasını tercih ederiz” diyerek, konuşmasına başladı.

“Polis Müdürünün, birinci derece akrabalarının yasa dışı şekilde istihdam edilmesini sağlamasını kabul etmediklerini” dile getiren Solyalı, mevzuata aykırı istihdamın kovuşturulması gerektiğini söyledi.

Polislerin çok uzun mesailer ortaya koyduğunu ve angarya çalıştırıldığını dile getiren Solyalı, bunun derhal Maliye Bakanlığı tarafından bütünlüklü şekilde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Polisin örgütlenme haklarının anayasa tarafından uygun görülmediğini belirten Solyalı, her yıl terfilerin, tayinlerin mahkemelerde tartışılmasından rahatsız olduklarını ifade etti. Solyalı, “Bu derhal doğru zemine oturtulmalı” dedi.

Polisin ulaşım hakları ve seyahat özgürlüklerinin kısıtlandığını dile getiren Solyalı, yasakçı değil belli kurallar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Polis çalışanlarının emekliliğiyle ilgili bir yasa önerisi olduğuna işaret eden Ürün Solyalı, Bakanlar Kurulu görüşüyle yasa önerisinin gündeme alınmasını istediklerini belirtti. Solyalı, ek mesailerle ilgili de derhal tedbir alınmasını gerektiğini ifade etti.

Polis örgütünün yüzde 74.6 kapasiteyle çalıştığı bilgisini aldıklarını anlatan Solyalı, 3 bine yakın olması gereken sayının 2 bin 280 civarında tutulduğunu kaydetti. Emekli olanla istihdam edilen sayının aynı doğrultuda artmadığını belirten Solyalı, kadroların doldurulması gerektiğini söyledi.

Mahkeme haberlerinin katlandığına dikkat çeken Solyalı, “Toplum olarak tedirginiz” diyerek, polis örgütünün güçlendirilmesinin önemi üzerinde durdu. Polis örgütünün kendine verilen bütçeyi uygun bulmasını da eleştiren Solyalı, “Yetmez. Bu bütçe artı verecek… Ayağınızı yere vurup sesinizi daha fazla çıkarmanız gerekirdi” dedi.

Polisle karşı karşıya gelen vatandaşın uğradığı hak ihlalleri konusuna da değinen Solyalı, gösteri hürriyetinde kullanılması gereken gücü aşan eylemlere tanık olduklarını hatırlatarak, polisin gösteri hürriyetine, özgürlükçü yaklaşmaya başladığını ifade etti ve bunun devam etmesini diledi. Solyalı, “İnsan hakları boyutunda polisin kendini geliştirmesi zorunludur” diye konuştu.

Polisin sivil otoriteyle bağının ele alınması gerektiğini kaydeden Solyalı, polisin sivil otoriteye tamamen tabi olacağı yasal değişikliğin gündeme gelmesini talep etti. Nezaret koşullarında da bahseden Solyalı, “Tutuldukları yer o kadar kötüdür ki olmaması gereken bir yerdir” dedi. Ürün Solyalı, “İnsanları, insan dışı koşullarda barındırmak birincisi polise, ikincisi bu devlete ayıp” şeklinde konuştu.

Solyalı, sınır kapılarının rahatlatılmasının aylardır talep edildiğini ve bu konuda da tavır alınmasını istedi.